8 Şubat 2021 Whatsapp Sözleşmesi

Whatsapp uygulamasının son sürümüne sahip olanlar 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni bir sözleşme onayıyla karşılaşmaya başladı. Buna göre kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren erişim sağlayamayacak.

Yeni sözleşmeyi şimdi kabul etmeyenler reddetmiş sayılmıyor, sadece 8 Şubat 2021 tarihine kadar ertelemiş olacaklar ve o tarihten itibaren kabul edene kadar bildirim ekranda sabit kalacak.

Mesajlarımız, fotoğraflarımız ve ses kayıtlarımız da Facebook ile paylaşılacak mı?

Mark Zuckerberg — Whatsapp

Whatsapp gizlilik sözleşmesi sayfasında yayınladığı bildiriye göre Facebook şirketiyle aşağıdaki bilgileri paylaşacak:

Buna göre sözleşmede mesaj, fotoğraf ya da ses gibi içerikle alakalı bir şey yok. Bunlar zaten şifreli olarak iletildiği için WhatsApp bunları okuyamadığını söylüyor. (Yani öyle iddia ediyor). Dolayısıyla bu verileri okuyabilse bile pazarlama için değil ancak özel istihbarat amaçlı kullanılabilir ve muhtemelen bunu ABD dışındaki bir ülkeyle paylaşmaz. (Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_(surveillance_program)#Extent_of_the_program)

Herkes başka uygulamalara mı geçiş yapıyor?

Yeni whatsapp sözleşmesi özellikle Türkiye’de büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada bu konu trend topic oldu.

Whatsappsiliyoruz Twitter Trend Topic

Bir çok kullanıcı Whatsapp uygulamasını silip başka programlara özellikle Telegram ve Signal uygulamalarına geçiş yapacağını duyurdu. Gerçekten bir çok kullanıcı Telegram vb. uygulamalara geçiş yaptı fakat ilginç bir şekilde Whatsapp uygulamasını neredeyse kimse silmedi. (Kişi listelerimizde whatsapp hesabı sayısı değişmedi, aktif whatsapp kullanıcı sayılarındaki değişiklik önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır)

Whatsapp bu sözleşmeyi AB ülkelerine uygulayamıyor mu?

Sözleşmenin tamamı okunduğunda, Avrupa Birliği için gizlilik ilkesindeki değişikliği Whatsapp Ireland Limited’in yayınlayacağı belirtilmiş, aynı tarihte kendi sayfasında bunu da yayınlamış. Yani Avrupa Birliği ülkeleri, Whatsapp LLC. bünyesinde değil, İrlanda’da yerleşik başka bir grup şirketine bağlı. Eğer Whatsapp Türkiye A.Ş. diye bir şirket olsaydı, Türkiye için gizlilik ilkeleri de Whatsapp Türkiye A.Ş. tarafından yayınlanacaktı.

Avrupa Birliği’nde General Data Protection Regulation (“GDPR”) diye bir mevzuat bulunuyor. Bu yüzden GDPR’ın getirdiği düzenlemelere uyumlu olunması gerekiyor. Çünkü GDPR bölgesinde yerleşik bir Whatsapp Ireland Limited var, faaliyetleri de bu nedenle GDPR’a tabi.

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 2018'de yürürlüğe girmesine rağmen hala diğer ülkelerle mütekabiliyet (karşılıklık) sağlanamadı. Hatta yurtdışına aktarım yapılabilecek güvenli ülkeler de belirlenemedi. Bu nedenle diğer ülkeler de Türkiye’de bir veri koruma kanunu olup olmadığına bakmadan kendi yasalarını uygulayabiliyor. Burada önemli olan Türkiye’nin mütekabiliyet ilkesini sağlayabilmesi. Belki o zaman bizim için ayrı bir gizlilik ilkesi oluşturulabilirdi.

Peki AB kullanıcılarının kişisel verileri Facebook şirketiyle paylaşılacak mı? Whatsapp Irlanda yetkilisine göre : Hayır.

Diğer uygulamalar daha mı güvenli?

Her ne kadar şimdilik pek kimse Whatsapp uygulamasını silmese de, diğer uygulamaların yüklenme sayısı oldukça arttı. Peki Whatsapp yerine diğer uygulamaları kullanmaya başladığımızda daha mı güvenli mesajlaşacağız?Telegram veya benzer uygulamaların tüm bunları paylaşmadığından gerçekten nasıl emin olabiliriz, tabi ki olamayız.

Snowden’ın da belirttiği gibi güvenlik endişeniz çok yüksekse ne Whatsapp ne de Telegram kullanın. Bu yüzden online mesajlaşma uygulamasıyla gerçekten özel şeyleri paylaşmamak en doğrusu gibi görünüyor.

--

--

Power of Technology and Network

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store